Bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit volgende personen:

Dirk Dewiele – Voorzitter – Secretaris
Herman Vandenbroucke – Ondervoorzitter
Carlos Vanderperre – Penningmeester
Daan Decroos – Penningmeester
Tony Nollet – Algemeen bestuurslid